Предавања

За наведене теме можете заказати предавања на psy@ateneo.rs

Предавања:

~ Метафора острва: поглед кроз поезију

~ Психотерапија и култура (серијал предавања)

~ Изгарање на послу (серијал предавања)

~ Живети без стреса (серијал предавања)

~ Шта Јунговска аналитичка психологија може да понуди појединцу, породици, заједници?

~ Могућности интерпретације уметничких производа аналитичком     психологијом

~ Аналитичка психологија и визионарска уметничка дела: Тамница, Владислав Петковић Дис

 

О којим темама би сте желели да читате на блогу: