Биографија

Сања Васиљевић је дубински психолог оријентисан на остварење наjвиших људских потенциjала.

Бави се психотерапиjом и саветовањем, креирањем наменских программ, радионица, и научном радом. Посебно се бави премошћавањем науке према људима и истраживањем изазова свакодневног живљења,како би наука учила из мудрости људи.

Њен рад је подржан опсежном и интензивном едукацијом у формалном систему и ван њега. 2004-те стиче звање дипломираног психолога, у обухватном систему школовања изучавајући педагошку, клиничку, индустријску и истраживачку психологију. Специјализује се за клиничку психологију мастер студијама, и наставља дошколовавање на докторским студијама, такође у смеру клиничке психологије.

За савремену праксу битно је истаћи њено континуално усавршавање у области саветовања и држања тренинга у иностранству и код нас. Ту су многобројне радионице и курсеви из различитих психотерапијских праваца, тренинг за тренере асертивности, почетни и напредни ниво едукације из рационално-емотивно-бихејвиоралне терапије. Суштински се опредељује се за дубинску психологију, бивајући тренинг кандидат К. Г. Јунг Института у Куснахту, Цирих.

Њен рад боји еклектичност, креативност, вредновање културолошких фактора, и независност у размишљању.

Њени радови добијају своју потврду у интернационалној научној средини. Држи симпозијуме по позиву, радионице и предавања на интернационалним конгресима и конференцијама. Ове године очекујемо учешће на Светском конгресу психотерапије, УНЕСКО, Париз.

За разговор, сарадњу, истраживања пишите на  psy@ateneo.rs